Information

Personalen
på Tummelisa arbetar tre legitimerade förskollärare och två barnskötare samt en utbildad kock med barnskötarutbildning. Kocken arbetar mestadels i köket men gör även viss tid i barngruppen. Rektor är rektor varje dag, men gör administrativa sysslor en dag i veckan och är resten av tiden i barngruppen.

Barngruppen just nu
12 småbarn 1-3 år där vi har 280% pedagoger
12 stora barn 4-5 år där vi har 200% pedagoger

De fasta rutinerna under en dag på Tummelisa
KL 6.15: Tummelisa öppnar (behovsanpassat)
KL 7.45: Frukost
Lek, planerad eller oplanerad
KL 9.30: Samling
Utelek
KL 11.15: Lunch
Vila (sovvila för de yngre, läsvila för de äldre) uppdelat i mindre grupper för att få en så lugn stund som möjligt.
KL 14.00: Mellanmål
Utelek
KL 17.00: Tummelisa stänger (behovsanpassat)

En vecka hos oss
Måndag:
Uppdelad samling
Tisdag: Uppdelad samling de små barnen har temasamling, de stora barnen har utflykt.
Onsdag: Uppdelad samling, de stora barnen har temasamling och de små barnen har utflykt.
Torsdag: Uppdelad temasamling coh skapande efter tema
Fredag: Gemensam samling exempelvis röris, sångsamling eller lek.

Allmän info
Vår avgift på enskild förskola är densamma som kommunens taxa och även regler kring arbetstid/skoltid och restid ligger lika som kommunala förskolor till grund för barnets/barnens schema.

Som enskild förskola genomför kommunen regelbundna tillsynsbesök hos oss (vart tredje år) för att säkerställa att vi följer läroplanen och skollagen samt övriga styrdokument, lagar, regler och förordningar som krävs för att hålla en god kvalitet och alltid ha barnens bästa i fokus.

Värdegrund
Vi arbetar efter en samsynt värdegrund som baseras på läroplanen och barnkonventionen, denna innefattar bl.a. att alla som vistat på förskolan ska känna trygghet, tillit och empati. Att vi visar varandra respekt och hänsin. Att vi är alla lika mycket värda och är jämställda oavsett vem man är och att vi är alla en lika viktig del i verksamheten.

Lek och lärande – Hand i hand
För oss som arbetar på Tummelisa är vårt mål att ha en levande, utvecklande och undervisande förskola. För att nå detta mål är det barnen som står i centrum, det är med hjälp av deras intressen som vi bygger vår undervisning på. Det är barnens frågor och nyfikenhet som skapar det tema vi jobbar med och beroende på vart deras frågor leder, letar vi svar tillsammans. Både genom samtal kring barnens tankar, faktaböcker och digitalt. Deras kunskapar är stora och med barnens delaktighet får de automatiskt inflytande i vår undervisning. Att låta barnen vara engagerade, delaktiga och ha inflytande gör att de även utvecklas.

Barnens tankar och funderingar gör att även pedagoger också får många nya kunskaper, utan barnens hjälp hade vi inte kunnat skapa en undervisning som fångar deras intressen. Det är sant att man lär så länge man lever!

Leken är en stor betydelse på Tummelisa. Det är genom leken, både rollekar och styrda lekar barnens sociala utveckling sker. Barnen lär sig samspel och kompromisser, konfliktlösning, empati, ansvar och gemenskap. Språk och matematik är vår värdegrund

Vårdnadshavare
Som vårdnadshavare på vår förskola krävs inga åtaganden i forma av arbetsinsatser. Det enda vi önskar är att du känner dig delaktig i ditt barns förskole-vardag. Hur detta kan ske får du som vårdnadshavare information om när ni börjar på Tummelisa.

Om du är intresserad av att placera ditt barn i vår kö så är du välkommen att höra av dig till oss på telefon och boka ett besök, det egna intrycket är viktigt och genom ett besök kan du få en känsla/uppfattning om förskolans miljö och stämning. Vid besöket får du en kö-anmälan att fylla i eller att du anmäler dig via hemsidan.